Nodokļu slogs Eiropas Savienības dalībvalstīs

Pienākot nodokļu brīvības dienai Latvijā, “Sabiedrības Domas Attīstības Centrs -- Domā!” publicē pētījumu par nodokļu slogu Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pētījumā salīdzināta nodokļu politika ES-27 valstīs un noteikts datums, kad katras dalībvalsts vidusmēra strādnieks sāk pelnīt tikai sev un beidz savus ienākumus atdot valstij. Latvijā šis datums ir 25. jūnijs.

Tikai septiņās valstīs nodokļu brīvības dienas sākas vēlāk nekā Latvijā. Beļģija joprojām stabili saglabā pozīciju kā valsts ar visaugstāko nodokļu slogu Eiropas Savienībā. Savukārt Maltai ir vismazākais nodokļu slogs uz algotu darbinieku ES.

Pētījumā arī secināts, ka vidusmēra strādniekam kopējais nodokļu slogs Eiropas Savienībā gada laikā ir pieaudzis -- 2011. gadā tie bija 44,23%, bet šogad jau 44,89%.

Tāpat secināts, ka kopējais nodokļu slogs ir augstāks valstīs ar izlīdzināto nodokļu sistēmu (46,2%), kamēr valstīs, kurās ir progresīvie nodokļi, tas ir zemāks (44,5%).

Pētījumu, sadarbībā ar “Domā!”, veica Eiropas konservatīvā domnīca “New Direction – The Foundation for European Reform” un “Institut Economique Molinari”.

Iet atpakaļ