Konference "Konservatīvās vērtības mainīgajā pasaulē"

Konferences apskats žurnālā "Spektrs". Referātu slaidi un video-uzrunas:

Jans Zahradils, AECR priekšsēdētājs (video)

1. DAĻA - Konservatīvo vērtību kultūrvēsturiskā dimensija

Arhibīskaps, Dr. theol. Zbigņevs Stankevičs
"Kas ir mūžīgās vērtības? - Reliģija, politika, ikdienas dzīve." (video)

Pēteris Blūms, arhitekts
„Garīgā dominante modernajā pilsētas arhitektūrā.” (pdf)

Māra Lāce, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore
„Kultūras kanons un klasiskās vērtības: kāpēc tas vajadzīgs sabiedrībai?” (pdf)

Dr. hist. Jānis Krēsliņš, Stokholmas Karaliskās bibliotēkas līdzstrādnieks
„Vai Latvija ir piederīga Ziemeļeiropas kultūrvēsturiskajai telpai?” (pdf)

Kārlis Freibergs, Sabiedrības domas attīstības centra „Domā!” pārstāvis
„Konservatīvo un liberāļu leksikas aizspriedumi.” (pdf)

13:00 – 14:30 2. DAĻA - Konservatīvās vērtības mūsdienu politikā

Roberts Zīle, Eiropas Parlamenta deputāts, AECR pārstāvis
Ievads. „Konservatīvisma idejas un politika šodien: pasaulē un Latvijā.” (pdf)

Jānis Bordāns, Tieslietu ministrs
„Nacionāla valsts – konservatīvisma vērtība.”

Arnis Kaktiņš, SKDS vadītājs
„Konservatīvo ideju popularitāte sabiedrībā.” (pdf)

Einārs Cilinskis, LR Saeimas deputāts, VARAM parlamentārais sekretārs
„Zaļā izaugsme un konservatīva politika - vai pretruna?” (pdf)

Citi materiāli

Sk. konferences pieteikumu ar video aicinājumiem.

Iet atpakaļ