Nodarbinātība un Bezdarbs

  • Iniciatīvas, kā noturēt cilvēkus darbā;
  • Kā samazināt bezdarbu zemas izaugsmes uz taupības pasākumu laikā?
  • Kā samazināt augsto jauniešu bezdarba līmeni?