Kontakti un rekvizīti

E-pasts:

Rekvizīti:
Biedrība „Sabiedrības Domas Attīstības Centrs-Domā!”
Reģ.nr. 50008176961
Reģ.apliecības nr. B 015271
Strēlnieku iela 9-7, Rīga, LV-1011

Konta Nr.: LV56UNLA0050017053413
Banka: SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Valūta: EUR