Institūcijas un valsts suverenitāte

"Jaunās" ES dalībvalstis un Eiropas Savienība

  • Vienas tiesības visām dalībvalstīm: jaunajām, vecajām, mazajām, lielajām;
  • Godīga konkurence un noteikumi 'jaunajām' ES dalībvalstīm;
  • Reformas, kas balstītas uz eiro-pragmatisku politiku;
  • Demokrātijas deficīts un ES institūciju caurskatāmība.

Valsts suverenitāte

  • Pareizo robežo noteikšana starp ES institūciju kompetenci un dalībvalstu suverenitāti;
  • Valsts suverenitātes aizstāvība tai svarīgajos jautājumos.