Ekonomika

Nesenā finanšu un ekonomikas krīze, no kuras Eiropā sākās esošā valstu parādu krīze, ir skārusi visas Eiropas Savienības valstis. Šo krīžu rezultātā Latvijas un arī citu valstu ekonomikas ir zem sava potenciāla -- to IKP ir zemāks nekā pirmskrīzes periodā. Patiešām, Latvijai vajadzēs vismaz piecus gadus, lai sasniegtu pirmskrīzes iekšzemes kopprodukta līmeni.

Lai arī ir tiesa, ka daudzas valstis ir dzīvojušas pāri saviem līdzekļiem, ir jāšaubās, vai taupības pasākumi ir labākais risinājums kā pārvarēt krīzi, nepieļaut jaunas sākšanos un nostādīt valstis atpakaļ uz izaugsmes ceļa. Kamēr Eiropas Savienības centieni iegrožot valstu tēriņus nav peļama ideja pati par sevi, paliek ļoti daudz neatbildētu jautājumu.

Mēs vēlamies izpētīt:

Izaugsme un konkurētspēja:

  • Veidi kā valsts var pārvarēt tekošā konta deficīta problēmu un atjaunot konkurētspēju;
  • ES loma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā;
  • ES valstu tekošā konta harmonizēšana starp dalībvalstīm;
  • Veidi, kā valstis var kļūt konkurētspējīgas piesaistīta valūtas kursa apstākļos;
  • Efektīvi piemēri produktivitātes uzlabošanai.

Taupība:

  • Vai t.s. iekšējā devalvācija ir labākais risinājums valstīm ar pārlieku lielu ārējo parādu vai valstīm ar konkurētspējas problēmām?
  • Ilgtermiņa sekas lineārai budžeta griešanai;
  • Kurās pozīcijās valsts budžeta tēriņu samazināšanai ir pozitīvs efekts?

Reformas:

  • Veiksmīgu strukturālo reformu piemēri;
  • Ieteikumi pragmatiskai budžeta restrukturizācijai.