Demogrāfija un Emigrācija

  • Novecojošā Eiropa: situācijas analīze un risinājumi;
  • Paņēmieni kā limitēt (ierobežot) lielo emigrāciju no 'jaunajām' uz 'vecajām' ES dalībvalstīm;
  • Pilsoņu reintegrēšana mājas valstī (varbūt - dzimtenē).